onsdag 5 september 2012

Skolpoliser förebilder för barn och vuxna

I måndags hade jag förmånen att träffa en lärare på Johannes skola, Margareta Kastby, som organiserar skolpolisarbetet.

Det är i Stockholm frivilligt som skola att ingå i skolpolisprojektet. Skolpoliser har funnits på Johannes skola sedan 1953 då dessa infördes i Sverige. Det är alltid de äldsta barnen på skolan som på vårterminen innan sexan får en utbildning på fyra lektioner, dels av Margareta, dels av trafikpolisens kontaktperson. De förhörs också muntligen av trafikpolisen. Totalt tolv elever arbetar som skolpoliser. Eleverna står vid ett övergångsställe tre och tre mellan kl 08.00 och 08.20. Man är skolpolis var tredje vecka. Skolpoliserna har särskilda riktmärken för när det är okej att släppa över barnen.Margareta är med och stöttar i fallande skala.

 På det första föräldramötet på hösten deltar Margareta för att informera föräldrarna och söka deras stöd för att promenera med barnen den föreslagna vägen så att arbetet blir enkelt för skolpoliserna och lätt för barnen att klara av att gå på egen hand senare.

Skolpoliserna arbetar ideellt, men blir uppskattade med fika, biobesök osv, vilket är betydelsefullt att framföra i sammanhanget. Jag tycker att det är ett viktigt arbete som Margareta och hennes kollegor gör. Dels medvetandegör det barnen om trafikregler, dels får barnen hjälp med att gå över gatan. Föräldrarna blir säkerligen påverkade positivt och jag kan tänka mig att det blir en lugnare miljö.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter