tisdag 2 oktober 2012

Alliansen vill premiera skickliga lärare och skapa lönespridning

Gruppledarna för Allians för Stockholm skriver idag i SvD om att Stockholms stad tillför lärarlönerna resurser med anledning av att det nya läraravtalet nu är i hamn. Läs här.

Det är ingen tvekan om att skolan måste ha ett resultatfokus där alla barn ska nå målen för att kunna komma in på gymnasiet och senare att man fullföljer gymnasieskolan. Det är då viktigt att rektorer får redskap och utrymme att premiera skickliga lärare som uppnår goda resultat. Under många år har lönepolitiken sammanpressat lärarnas löner, men Alliansen jobbar nu för att differentiera lönerna så att det blir en större lönespridning. Redan förra året gavs några skolor möjlighet att arbeta med lönehöjningar på detta sätt. Tack vare hundra extra miljoner till lärarlönerna kan rektorerna fortsätta på den inslagna vägen.

Per Ankersjö och Lotta Edholm bloggar också.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter