söndag 18 november 2012

Budgetfullmäktige: Förskoledebatten

Jag talade för Centerpartiets räkning i förskoledebatten i kommunfullmäktige i torsdags. Här kommer mitt inledningsanförande:

"När Stockholms föräldrar lämnar sina barn i förskolan på morgonen vill de känna sig trygga med att personalen är utbildad, fokuserar på lärande och har en god relation till barnen. Att deras barn blir respekterade som individer och kan ha sin integritet gentemot andra barn och föräldrar.

Det är viktigt för föräldrarna att veta att maten är varierad, god och näringsriktig. Att barnen i förskolan börjar förstå sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. På ett positivt sätt, såklart.

Föräldrarna vill känna sig trygga med att miljön är säker, men också att den inspirerar till lärande och lek, aktiv utevistelse och fysisk rörelse. Att miljö och material väcker fantasi, utmanar till utforskande som kan stilla nyfikenhet – och återigen väcka ny nyfikenhet. Nyfikenheten som är den eviga motivationen till lärande. Med kompetenta pedagoger som möter barnen strax ovanför deras nivå, såväl språkligt som kunskapsmässigt och kan ge dem såå mycket dessa första år. Hälften av alla 3-åringar använder internet. Framtiden för information- och kommunikationsteknik i förskolan är redan utstakad av barnen själva. Och vilket bra redskap IKT är för att föräldrarna ska ta del av vad barnen har gjort under dagen och på så sätt kan möta det barnen gjort och lärt sig under förskoledagen.

Våra förskollärare är otroligt viktiga för föräldrarnas trygghet och tillit till förskola/skola som institution. Och nästan alla föräldrar är nöjda. Men vi har en stor utmaning i att få fler att vilja utbilda sig till detta viktiga yrke. Detta yrke som i mina ögon har en otroligt hög status, eftersom förskollärarna har hand om det allra käraste vi har, nämligen våra barn. Självklart är det viktigt att barnskötare får läsa vidare till förskollärare. Men målsättningen är att minst hälften av medarbetarna ska ha pedagogisk högskoleutbildning. Jag ser  framemot att vi ska utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal.

Statushöjningen av yrket börjar hos oss i den här salen. Genom att vi inte förminskar förskolläraryrket till att handla om x antal barn per grupp, utan till att handla om vad läraren ska behärska i mötet med barnen, dvs vilken kvalitet förskolläraren bidrar till under barnens dag, men också hur den kommuniceras professionellt till vårdnadshavarna i början och slutet av barnets dag.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter