lördag 24 november 2012

Om återvinning och hemhämtning av förpackningar i Bromma

Följande särskilda uttalande lade jag i Bromma stadsdelsnämnd med anledning av det svar på frågor som jag ställt tidigare under hösten:

"Avfallshämtning och källsortering är en viktig vardagsfråga för människor. Det ska vara lätt att återvinna sina förpackningar och tidningar. Det ska också löna sig för den som traskar till återvinningsstationen eller slaskar med att sortera ut matavfall. Det gör det tack vare den viktbaserade avfallstaxan, som har införts för en- och tvåfamiljshus. Givetvis måste systemet fungera och vara rättssäkert. Centerpartiet skulle i framtiden vilja se ett system där inte bara hushållsavfall, utan även tidningar, förpackningar, glas och matavfall hämtas hemma hos brommaborna, sk hemhämtning. Det optiska insamlingssystemet som ska införas för matavfall kan vidareutvecklas till sk hemhämtning av ytterligare fraktioner.

I väntan på ett ännu mer konsumentvänligt återvinningssystem måste infrastrukturen för återvinning i Bromma vara god. Återvinningsstationerna får tills vidare ses som en del av infrastrukturen, där några medborgare måste ha stationen nära med tillhörande ljud och folktillströmning, på samma sätt som tunnelbanan eller bilvägen ligger nära några hus. Givetvis ska det vara lätt att göra rätt vid återvinningsstationen. Informationen om hur och vad man kan slänga vid återvinningsstationen kan förbättras från både stadens och FTI AB:s sida. Centerpartiet i Bromma för en dialog med FTI AB vad gäller ökad information och brukarvänliga återvinningsstationer. Återvinningsgraden kommer också att följas upp. Det är viktigt att FTI AB sköter tömning och städning av stationerna så att det är tryggt och trevligt att återvinna.

Det behövs fler återvinningsstationer i Bromma, tex vid Brommaplan, i Nockeby och i Annedal. Centerpartiet ser framemot att de förslag på nya platser som FTI AB för fram till staden får bygglov och att stadens tjänstemän och politiker står upp för att återvinningsstationer är en del av det offentliga rummet och att de står för miljönytta."
 
En kampanj pågår för att minska avfallet och på torsdag är det återvinningsgala.
Avfallsfrågan debatteras i SvD.

Etiketter: , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Unknown said...

Hej! Håller med - och tycker också att man även kan se över hur ofta man tömmer återvinningskärlen på Abramhamsbergsvägen för i alla fall pappersförpackningar/kartong är nästan alltid överfulla...

::David

måndag 26 november 2012 21:48:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej David! Tack för din kommentar. Ja, det är viktigt att man ser över tömningen så att den fungerar. Det är också bra att det finns nummer till felanmälan så att man som brukare kan ringa och förvarna när containern börjar bli halvfull. Hör av dig på mejl om du vill engagera dig ytterligare i dessa frågor: helen.tornqvist@centerpartiet.se

tisdag 27 november 2012 11:00:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter