torsdag 17 januari 2013

Öppna för LOV inom Arbetsförmedlingen

Jag var åhörare på ett seminarium om Arbetsförmedlingen som Annika Qarlsson bjöd in till igår. Detta med anledning av att Svenskt Näringsliv har låtit granska myndigheten och de upphandlingar som har gjorts. Maria Ludvigsson skriver bra om seminariet idag, där Arbetsförmedlingens representant menade att man önskade långsiktighet i form av en längre viljeinriktning.

Arbetsförmedlingen har ju upphandlat aktörer, som enligt Arbetsförmedlingens Clas Olsson är ett komplement till Arbetsförmedlingen själv. Det blev väldigt tydligt att LOU med uppifrånbestämda upphandlingskrav ger sämre förutsättningar för flexibilitet och möjlighet till innovationer än vad LOV, lagen om valfrihet, gör. De upphandlade aktörerna ses som ett komplement, inte som konkurrenter, vilket inte vässar Arbetsförmedlingens verksamhet vidare. I Australien har man konkurrensutsatt Arbetsförmedlingen, vilket innebär att det vuxit fram målgruppsinriktade förmedlingar, sk profiling.

Ett resonemang fördes om att en jobbpeng måste vara högre för personer som står längre från arbetsmarknaden. Jag kan inte låta bli att tänka på hur det ser ut i skolans värld med skolpengen. Vi har en allmän skolpeng, men också ett socioekonomiskt stöd som följer med de elever som har tuffast förutsättningar att nå målen. Något liknande måste det ju gå att göra - om man vill - i jobbpengssyfte. Och om den som förmedlar ett jobb får ut halva pengen när ett jobb förmedlats, dvs någon form av prestationsbaserad peng, blir incitamenten att förmedla jobb till de arbetslösa större. (Denna del finns inte i skolpengen.) Vi vet att med kundvalsmodeller har utförarna en benägenhet att metodutveckla, bli bättre på bemötande och att konkurrera med bättre öppettider. Det vore inte helt fel när det gäller Arbetsförmedlingen. Om man införde LOV för arbetsförmedlingar skulle de anpassa sig till människors och arbetsgivares behov.

Arbetsförmedlingen har också ett kontrollerande uppdrag i form av A-kassan. Detta kan man nästan tycka kan skötas digitalt så att själva jobbförmedlingen blir det viktiga. Eller så lägger man ihop arbetslöshetsförsäkringen med socialförsäkringarna så att det sköts av Försäkringskassan.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter