torsdag 23 januari 2014

Arbetsgrupp om avfallshantering kan ge större miljönytta

Igår tillsattes en arbetsgrupp inom regeringskansliet för att se över återvinningsfrågorna och avfallsinsamlingen i stort. Lena Ek menar att avfallsutredningen var ofullständig och att man nu snabbt måste komma till skott med ett hållbart förslag. Gruppen ska vara färdig redan i sommar och de olika parterna ska vara delaktiga. Det är viktigt att man kommer med något bra förslag, för nu är frågan lite grand i vakuum i väntan på en proposition.

Att denna arbetsgrupp tillsätts är väldigt viktigt för såväl miljön som för oss konsumenter/miljövänner. Återvinning måste fungera i vardagen för människor. I många andra europeiska länder finns möjlighet att sopsortera direkt i hemmet istället för att besöka de gröna containrarna för återvinning. Även i en del svenska kommuner finns möjligheten till hemhämtning av förpackningar och tidningar. Dessa betalar nu en del själva för denna tjänst.

Här i Bromma hoppas jag att det blir en möjlighet att få förpackningar hämtade i framtiden. Det ska vara lätt och lönsamt att återvinna. Det ska synas på avfallsräkningen om du har varit miljönyttig. Tyvärr är det ett problem med att lagen säger att avfallskollektivet (alla hushåll) ska stå för sophämtningen, vilket gör att om många sopsorterar så blir ändå summan på räkningen högre.

Jag hoppas att arbetsgruppen tar ett helhetsgrepp i frågan. Förslaget bör landa i största möjliga miljönytta där det är enkelt och smidigt att återvinna. Det vore även bra om gruppen ser över frågor som att lågenergilampor och andra hälsovådliga artiklar kan rymmas inom pantsystem. Det vore också bra om man får in perspektivet återbruk i avfallshanteringen. Att återvinna är bra, men återbruka bättre, enligt EU:s avfallstrappa.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter