lördag 7 juni 2014

Ett tätare Stockholm kan också bli grönare

Idag skriver några företrädare för WSP, som arbetar med analys och utveckling av samhällsplanering, att det är möjligt att förtäta Stockholm och att ändå behålla kvaliteten på grönområdena: Förtätad stad kan upplevas grönare Man nämner byggnationer på Gärdet som en möjlig exploatering. Och står man i Kaknästornet är vyn påfallande grön. Nya hus kan samsas med natur. Författarna skriver: "Ett tätare och mer urbant Stockholm har alla förutsättningar att också bli en grönare stad."

Detta är något som vi i Centerpartiet kämpar för i alla nämnder i staden. Vi vill ha fler naturreservat och parker med god kvalitet, men samtidigt ska vi kunna bygga i kollektivtrafiknära läge för att välkomna fler stockholmare.

Närhet till naturen är viktig för livskvaliteten och frihetskänslan. Där är tillgängligheten till naturen viktig. Naturen måste vara genomtränglig, gärna med viss belysning och möjlighet att ta sig fram, annars används den inte.

Möjligheten att få en bostad är viktig för jobb och studier. Centerpartiet är det parti som i Bromma tydligast visar att vi välkomnar nya stockholmare genom att bejaka byggnationer, till skillnad mot Miljöpartiet som ser problem i byggärendena och ofta röstar nej till nya bostäder i Bromma.

Centerpartiet menar allvar med att människor är resurser och att folk är välkomna till Stockholm.


Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter