måndag 2 mars 2009

Upphandla sfi med praktik+mentor

En debatt om sfi, svenska för invandrare dvs kurs i svenska som andraspråk för nyanlända vuxna personer, har pågått i SvD under några veckor. Göran Arrius, ordförande för Jusek, menade att det inte räcker med sfi-bonus för de sfi-studerande. Svenskundervisningen är på för låg nivå. Christer Hallerby på departementet replikerade med de insatser som sker från regeringshåll: "Skolverket ser över kursplanernas mål för sfi–undervisningen. När detta är klart kommer obligatoriska nationella slutprov att införas på samtliga tre studievägar. Därtill satsas drygt 60 miljoner under tre år för att höja sfi-lärarnas ämneskompetens." I dagens SvD förtydligar Arrius att det finns en paradox i att de nyanlända ska ut så fort som möjligt på arbetsmarknaden, vilket betyder att de inte får studera klart och därför inte kan erövra de språkkunskaper som krävs. I gårdagens DN beskrevs en svenskutbildning i Polen. Åtta timmars studier och två timmars läxa. Det gäller ju att studera medan man är motiverad. Och att det sker utifrån ens egna förutsättningar. I Stockholm upphandlades sfi förra året. Det ska bli spännande att följa utvärderingen som dock sker i en annan nämnd nu. Jag antar att många kommuner jobbar så istället för att själva arrangera verksamhet. Alla svenskstudier borde ligga parallellt med kontakt med näringslivet i form av praktik där varje sfi-studerande har en mentor som har samma utbildning som en själv. För kommuner och företag som är monokulturella skulle det vara en stor tillgång att få in nytt blod, nya tankar och erfarenheter. Att få praktisera språket är det bästa sättet att utveckla det, men det krävs också vägledning av en lärare i svenska som andraspråk för att gå framåt och snabbare få syn på mönster i ordföljd, tempus, ändelser, övrig grammatik, referensramar och ords betydelseskillnader. Nu gör regeringen vad den ska för att reformera sfi, men det största ansvaret ligger på kommunerna. Våga gör ett vasst upphandlingsförfarande och köp upp verksamheten som ni vill ha den.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter