onsdag 10 februari 2010

Psykisk ohälsa stor bland HBT-unga

Ungdomsstyrelsen presenterar idag en rapport om unga HBT-personers hälsa och livssyn. Sammanfattningen är läsvärd. Utredningen visar att majoriteten av HBT-unga mår bra, men att en större del mår dåligt jämfört med heterosexuella unga. Det beror på att HBT-personerna utsätts för kränkningar, mobbning, våld och hot om våld i såväl skolan som i hemmet. Var femte HBT-ungdom har utsatts för våld i hemmet, jämfört med var tionde heterosexuell ungdom. Det är självklart för stor procentsats inom båda grupperna. En fjärdedel av HBT-flickor anger att de försökt begå självmord. Ungdomsstyrelsen menar att de unga som inte ifrågasatts för sexuell läggning eller könsidentitet samt har personer att identifiera sig med mår bättre än övriga.

Ungdomsstyrelsen skriver:
"Eftersom skolmiljön toppar listan över brottsplatser för hatbrott är det en viktig arena för integration av normkritiska perspektiv i det preventiva arbetet mot trakasserier och hatbrott."

Det finns mycket att göra för många skolor innan man uppnår ett klimat där människor har lika värde. I kontrast till respekten för andra står också faktiskt den vida yttrandefriheten. Det är lätt att unga känner sig utanför eller utsatta när en person uttrycker en åsikt mot en grupp. Risken är också att vuxna inte vågar låta unga lufta åsikter för att man är rädd för att såra och kränka. Men när vi gömmer och kuvar jäser fördomarna och fientligheten.

I önskan om att upprätta ett samhälle där människor har lika värde och rättigheter kan det eviga mantrat kväva frågor eller funderingar. Blott själva mötet med texter där HBT-unga synliggörs är ett sätt att skapa identifikation och diskussionsutrymme. Att bemöta utrop som "bög" eller "du är gay" med att säga "det är inget skällsord" gör att de unga får en motbild. Självklart behövs utbildning i dessa frågor för skolledare, lärare och fritidspedagoger.

SR, Mynewsdesk rapporterar.

Fredrick Federley är säkerligen viktig för många unga HBT-personer.

Etiketter: , ,

1 Comments:

Blogger Tobias Gillberg said...

Ett jätteviktigt ämne som jag och många andra är oerhört gald över att du tar upp. Go Helen.

onsdag 10 februari 2010 21:34:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter