fredag 14 december 2012

Jämställdhet tema på Ungdomsparlamentet

I förra veckan fick jag förmånen att för tredje året i rad att i egenskap av ledamot i kommunfullmäktige delta i Ungdomsparlamentet. I år var temat jämställdhet, då jag ju är ersättare i kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott. Emilia Bjuggren och Åsa Jernberg deltog också.

Som enda sjuttiotalist i utskottet märkte jag att vissa av mina antaganden bottnar i en mer ålderdomlig syn på jämställdhet där jag tog avstånd från tex dans som tjejaktivitet, medan de yngre kommit steget längre och menar helt naturligt att det är en könsneutral aktivitet. Intressant och lärorikt att brottas med sina egna förhållningssätt och fördomar! Jag märkte också att jag på något sätt tar avstamp i min sons uppfattningar om vad som är aktiviteter för tjejer och killar, där jag försöker uppmuntra honom - och ge honom av min tid - att göra det som han sällan vill göra, tex leka frisör eller få sminka mig.

Diskussionen rörde synen på jämställdhetsarbete, samt vilka metoder och åtgärder man vill vidta gentemot människors livsval. Vi var eniga om flera saker i utskottet, tex att flickor och pojkar påverkas tidigt av både vårdnadshavare, släkt och förskola/skola vad gäller könsroller. Vi hade också till stor del tagit del av samma forskning och därför var problembilden ibland densamma. Samtalsämnena rörde sig från allt mellan reklam och kroppsideal till elevhälsa och sexualundervisning.

Jag menar att jämställdhet i stor utsträckning skapas vid köksborden, män och kvinnor emellan, när man gör arbetsfördelning eller prioriteringar kring föräldraledighet eller vård av barn. Till syvende och sisdt handlar det om synen på vikten av varandras arbetsuppgifter, intressen och tid, menar jag. Det är inget som kan lagstiftas fram, utan måste växa fram i dialogen mellan två partners. Självklart ska man också vara medveten om hur de ekonomiska systemen kan gynna eller missgynna jämställda val. Ett exempel på detta är den regel som säger att kvinnan behåller samma SGI, sjukpenninggrundande inkomst, om hon blir gravid inom en viss tid efter det första barnets födsel. Läs här.

I år skulle man i utskotten komma överens om en åtgärd som man skall sträva efter inom kommunpolitiken. Vi enades kring att lärares och andra pedagogiska yrkesgruppers kompetens om genus och jämställdhetsmedvetenhet måste höjas, samt att de kurser i gymnasiet som rör yrkesval och kunskap om jämställdhet måste säkras, så att de unga männen och kvinnorna kan välja karriärer utan hänsyn till könsnormer.

Under veckan som har gått har jag alltså fokuserat på jämställdhet lite extra och har fått med en del skrivningar i både SU för Brommas verksamhetsplan och förslag till beslut för Utbildningsnämndens verksamhetsplan. Jag har också förvissat mig om att stadens reklamkampanjer görs med jämn fördelning av bilder av både män och kvinnor.

Det var en riktigt rolig sejour av Ungdomsparlamentet där jag fick se skickliga unga debattörer och förhandlare, något som ger energi till mitt eget politiska arbete. Dessutom med fokus på en så viktig och intressant fråga som jämställdhet (se s 55), som ju mitt politiska engagemang bottnar i.

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter