tisdag 5 mars 2013

Om välfärdsföretag, riskkapital och skatter i fullmäktige

Igår var det dags för kommunfullmäktige i Rådssalen igen. Stina Bengtsson, Christer Mellstrand och jag tjänstgjorde för Centerpartiets räkning. Christer höll ett anförande vad gäller att Krillans Krog längs med Drottningholmsvägen bebyggs med 170 lägenheter. Kristinebergs slottspark blir inlemmad och Kungsholmen förtätas. Bostadsrätterna blir ett gott tillskott till en hållbar, tät stad.

En motion från Vänsterpartiet föranledde mig till att hålla anförande och ta repliker kring riskkapitalbolag, kvalitet i välfärden och vinst för välfärdsföretag (det talade ordet gäller):

"Ann-Margrethe Livh vill ha in i stadens uppförandekod och i sina anvisningar för konkurrensutsättning att våra leverantörer inte får ha någon koppling till företag som är baserade i sk skatteparadis. I sann vänsterpartianda vill man hellre diskutera kapital än kvalitet.

Det vore olyckligt om Stockholm stad skulle införa andra regler än de nationella vad gäller avdrag för räntor osv. Regeringen såg ju över frågan i fjol i svallvågorna av den mediala debatten och lämnade i juni en remiss i frågan till lagrådet och vi såg i budget för 2013 att avdrag för räntesnurror stoppades. Man räknar med att 6 miljarder i skatteintäkter kommer in. Givetvis måste företagen i Stockholm ha samma villkor som företag i övriga Sverige. Dessutom skulle en sådan här klausul innebära ökad administration där staden skulle sitta och lusläsa bolagens bokslut för att kolla upp om klausulen följs. Det är orimligt. Jag vill hellre att stockholmarnas skattemedel går till välfärd istället för administration.
Det är allvarligt att Vänsterpartiet fortsätter att skada välfärden genom att svartmåla välfärdsföretagarna. Hela denna debatt ligger givetvis i linje med att Vänsterpartiet vill stoppa vinst i välfärden, trots att vinsterna efter bolagsskatt i genomsnitt ligger på 4 %. Det här är ju buffertar som krävs inför svårare tider. Det finns inte någon möjlighet att förlita sig till att kommunen eller landstinget kan täcka upp när man går back för att kundunderlaget minskar.

Det finns många sidor av Vänsterpartiets förslag. Ni vill inskränka äganderätten för företag. De ska inte kunna göra vad de vill för sina upparbetade kapital. Risken med att införa sådana här detaljerade förslag som inskränker äganderätten är att de som verkligen vill hitta kryphål gör det och kan gå runt bestämmelser på andra sätt.
När Vänsterpartiet vill förbjuda vinst vill ni också att de anställda i välfärden ska slösa med pengar. Om man nu håller på att gå med ett plusresultat – varför ska man då köpa in böcker eller blöjor eller kurser som det inte finns behov av? För det är ju vad konsekvensen av Vänsterpartiets förslag blir. Man får inte gå med vinst, men har genomfört en effektiv verksamhet och då måste man handla upp pengarna. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar, hävdar jag.

Vänsterpartiet sprider också ett antal myter med sådana här motioner: Skatt betalas visst i Sverige av välfärdsföretagen. En anställd genererar inkomstskatt till den kommun där han/hon bor. Företaget betalar arbetsgivaravgifter/sociala avgifter till staten. Samt moms på varor och tjänster till staten.
Konkurrensen inom välfärden är positiv då den gör att metoder förfinas, bemötandet förbättras och även tillgängligheten ökar."

Jag har tidigare skrivit om vinster i välfärden på Newsmill och i DN. Jag skrev i fjol dessutom en motion om riskkapital, vilken bifölls och som jag uppfattar har besvarats i och med att man såg över räntesnurrorna och sänkte bolagsskatten.

Det är väldigt allvarligt när företag och företagande misstänkliggörs. Det skapar sämre förutsättningar för kommande generationer att starta och driva företag, då det påverkar människor i vardagen. Debatten handlar om en liten del av vad privata utförare inom vård, skola och omsorg tar ut vinst i. Medan bygg- och IT-företag får förfoga fritt över sina pengar - som också förvärvas genom effektiva byggnationer och upphandlingar - ifrågasätts en bransch där 80 % av både vd/driftledare och de som jobbar på golvet är kvinnor. Åtta ledande välfärdsföretagare sade igår ifrån i frågan på SVT debatt genom att bilda en Grupp 8.

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter