lördag 2 november 2013

Några förslag på grön frihet för stockholmarna

I förra veckan startades Stockholmscenterns valpolitiska grupper upp. Dessa grupper ska ta in och diskutera förslag som ska läggas fram på Stockholmscenterns stämma i vår, då en valplattform ska antas av medlemmarna.

Mötet handlade om hur vi kunde bygga ett växande, grönt Stockholm. Många förslag som byggde vidare på den politik Stockholmscentern redan bedriver kom upp. I min grupp diskuterades förslag om hur vi kan göra staden mer miljövänlig med fortsatt stark tillväxt och fortsatt hög befolkningstillväxt. Risken i ett sådant läge - då man har råd - är att man inte blir kreativ eftersom man inte tvingas att hitta ekonomieffektiva lösningar, men också att man spenderar de pengar man har istället för att låta dem gå tillbaka till dem som slitit ihop dem, skattebetalarna.

Jag har här på bloggen, i min kandidatpresentation, på kommungruppens möte inför budgetförhandlingarna och på de 2000 flygblad som jag delade ut inför provvalsomröstningen beskrivit några förslag som kan skapa grön frihet för stockholmarna. De följer nedan:

 • Inför hemhämtning av förpackningar, tidningar och glas. Börja tex i liten skala i Olovslund. På riksnivå behöver man förbättra återvinningen med tydligare producentansvar, tex av kaffemuggar, men låt kommunerna sätta upp servicegraden själva. Inför ett pantsystem för lågenergilampor.
 • Informera om luftkvalitet så stockholmarna kan bidra till att få ned partikelnivåerna, tex med displayer längs med Drottningholmsvägen, Bergslagsvägen och Nynäsvägen. Med ett sådant system kan man också förändra trängselavgiftsystemet så att högre avgifter tas under perioder med sämre luftkvalitet. Stockholmarna vill bidra till miljöfrämjande åtgärder, men det behövs information så att vi har en chans att göra välgrundade val. Man kan också tänka sig att kollektivtrafiken utökas under veckor med dålig luftkvalitet.
 • Grönt bullerplank önskas utmed cykelbanan Alvik-Tranebergsbron så att det blir bekvämt även för öronen att cykla den sträckan.
 • Separera fotgängare och cyklister Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen, så att cykelbanan breddas och det blir mindre farligt för fotgängare.
 • Gör Ålstensskogen till naturreservat.
 • Förläng tvärbanan så den går förbi Solvalla där plan för 2000 lägenheter finns.
 • Gör snabblinje T-bana mellan Vällingby och Alvik.
 • Förändra avgifterna för bygg-bruttoarea så det blir lönsamt att bygga på höjden. Idag betalar byggherrarna ett pris per kvadratmeter över markytan. Det blir alltså väldigt dyrt att bygga höga hus. Ett incitament kunde vara att alla våningar över 20 blev gratis, något Stockholmscentern konstaterade redan 2006.
 • Slopa förmånsbeskattning på SL-kortet, något som Lööf föreslog i våras. Detta sker lagmässigt.
 • Minska riksintressets betydelse så Stockholm kan byggas på höjden utifrån dagens behov, men också så att stadsdelsområdena Norra och Södra Ängby i Bromma kan utvecklas, utvidgas och moderniseras.
 • Opinionsbildning om EU:s avfallstrappa så att återbruk och återvinning ökar.
 • Återbruksparker vid återvinningscentralerna.
 • Stadsodling i alla stadsdelsnämnder.
 • Pantrör på papperskorgar.
 • Bostadsbolagen kan bygga källsorteringsbyggnader med glasväggar åt två håll så det känns upplyst och tryggt att lämna sina förpackningar.
 • Cykelgarage med glasväggar i anslutning till bostadsbolagen.
 • Jag tycker också att man behöver fundera över hur man skulle kunna konkurrensutsätta tex miljöinspektion. Detta är ett myndighetsutövande. Innan friskolereformen och kommunaliseringen av skolan lät det heltokigt i människors öron att andra än statligt anställda lärare skulle sätta betyg, som ju är en myndighetsutövning. Med en konkurrensutsatt miljö- och hälsoskyddsinspektion skulle troligen effektiviteten och bemötandet öka, även om den fungerar väl och smidigt idag.
 


Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter