onsdag 25 juni 2014

Ett steg mot lättare och lönsammare återvinning

Igår presenterade Lena Ek det resultat som arbetsgruppen inom regeringskansliet har kommit fram till och som ska skrivas in i förordningen vad gäller källsortering och avfall. Ett regeringsbeslut väntas i slutet av augusti.

Gruppen har haft utgångspunkten att det för konsumenterna ska bli enklare och mer tillgängligt att återvinna. Man har sett avfall som en resurs och ville hitta ett kostnads- och resurseffektivt sätt med principen om att förorenaren betalar. Lena Ek vill se en långsiktig lösning och bekräftade det engagemang som finns runtom i landet för att göra miljönytta.

Målsättningen för det nya systemet är att det ska bli enklare att sortera avfall och att återvinningsgraden ökar. Med krav på sig om högre mål för källsortering måste producenterna hitta nya sätt att samla in och att närma sig konsumenterna. Man vill införa tillståndspliktiga system med hårdare uppföljning och tillsyn, vilket är viktigt för att systemen ska förbättras.

Ek poängterade att insamlingssystemen kommer att se olika ut i olika delar av landet, men att de kommer anpassas till invånarna och att systemen kommer bli mer kostnadseffektiva. Dessutom måste innovation främjas i förordningen så att systemet gynnar teknikutveckling och kostnadsaffektivitet. Detta kommer innebära samverkan mellan kommuner, producenter och entreprenörer. Systemet i sin helhet kommer att vara på plats den första januari 2017.

Det är bra att gruppen kommer med ett förslag som kan tas så snabbt. Det är viktigt att kraven på producenterna höjs. Med avtal med entreprenörer - dvs marknadsekonomiska lösningar - kan man hitta kostnadseffektivitet, högre måluppfyllelse och metodutveckling.

Centerpartiet vill ha fastighetsnära insamling i Bromma så att det blir lätt och lönsamt för brommaborna att sortera ut sitt avfall. När ett sådant system kommer på plats blir det mer återvinning och mindre avfall i det kommunala systemet, då förpackningar och tidningar sorterades ut till nästan 100 %. Dessutom slipper folk slaska och traska till återvinningsstationerna med förpackningar. De stadsmiljöförstörande stationerna skulle försvinna och människor skulle spara tid. Detta är en viktig vardagsfråga för miljönyttiga brommabor.

SvD rapporterar.

Etiketter: , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter