måndag 9 juni 2014

Många frågor kring rätt till heltid

Imorse var Annie Lööf väldigt tydlig gentemot Jonas Sjöstedt (V) vad gäller att olika anställningsformer är viktiga för att få in en fot på arbetsmarknaden. Men det är inte bara Vänsterpartiet som föreslår reformer som gör arbetsmarknaden mer likriktad.

Socialdemokraterna kommer införa rätt till heltid om man vinner valet. Detta gjorde Löfven klart för några veckor sedan. Han vill inom ramen för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en avtalsförhandling med fackförbundet Kommunal. Jag befarar att en sådan socialdemokratisk klåfingrighet - som tummar på de små välfärdsföretagens resurser och självbestämmande - äventyrar valfriheten och kvaliteten i välfärden.
För att kvalitet inom välfärden ska öka behövs det klara och tydliga kvalitetsmått, höga förväntningar samt ett skarpt regelverk, något som Alliansen utformar och utvecklar. Men det behövs inte fler pekpinnar om hur verksamheten ska bedrivas. Sällan formulerar nämligen vi politiker hur:et framgångsrikt. Innehållet måste med varm hand överlåtas till professionen. En bra arbetsgivare för en ständig dialog med arbetstagarna.
Stockholms stad genomför nu rätten till heltid, däribland i Bromma. Detta är ett genomförbart projekt i en så pass stor organisation som Stockholm med sina drygt 35 000 anställda då man har möjlighet till flexibilitet, fler vikarier och en ekonomisk buffert.
Men Löfven vill gå längre med rätten till heltid och frågetecknen är många. Hur många blir av med sina jobb? Vilka professioner och branscher gäller reformen? Och kommer facket att leva som man lär?

Antalet jobb blir inte fler för att någon kräver rätten till heltid. En person som är anställd före en annan kan med hjälp av turordningsreglerna och rätten till heltid slå ut personer som har anställts senare. Hur många personer som blir av med sina jobb - eftersom rätten till heltid slår ut dem - står skrivet i stjärnorna. Förlorarna blir inte de som har lång erfarenhet, utan de som har kommit in sent på arbetsmarknaden; unga och invandrade. Ett antal deltidsanställningar kan alltså försvinna eftersom arbetsgivarens pengar måste räcka till påtvingade heltider.
Med sin uppifrån-reform riskerar Löfven att slå ut nystartade välfärdsföretag, menar jag. En företagare kanske vill börja i liten skala med några deltidsanställda för att bygga upp ett förtroende och därefter kunna expandera. Kommer det vara möjligt med Löfvens reform för rätt till heltid eller måste arbetsgivaren hela tiden vara beredd på att en anställd lägger in sitt veto om heltid? Med Löfvens reform blir det mer riskabelt att anställa och driva företag.
Enligt Socialdemokraterna ska alla nyanställningar vara heltid. Men hur gör förskolan som söker en ny kock på deltid? Risken finns ju att arbetsgivarna låter bli att tillsätta en deltid och istället handlar upp maten som inte längre blir närlagad. Måste äldreboendet ha en heltidsadministratör på bekostnad av omsorgen? Lokala lösningar riskerar att drabbas till förmån för rätten till heltid.
Heltids-löftet går lätt att komma runt genom att upphandla tjänster från bemanningsföretag. Det är bra och effektivt, men enligt Socialdemokraternas hemsida kommer man kräva att alla företag som upphandlas ska följa rätten till heltid. Oklart är om detta även kommer att gälla branscher som styrs av LOV, Lagen om valfrihet. Om Löfven vill tvinga alla företag som är verksamma inom välfärden att följa det kollektivavtal där han vill införa rätten till heltid – gäller det även upphandlade tjänster som asfaltsläggning, administration, lokalvård och skolbygge? Om ett städföretag har två halvtidsanställda på två olika skolor – ska dessa tjänster slås ihop till en? Ska skattebetalarna betala för restiden mellan skolorna? Frågorna om vinsterna med Löfvens reform är många.
På vissa arbetsplatser finns det tidpunkter under dagen då man har extra mycket att göra och man behöver därmed större bemanning än vid andra tider. Om alla jobbar heltid kommer arbetsgivaren inte ha råd med tillräcklig bemanning under arbetstoppar, och vid övrig tid kommer bemanningen vara onödigt hög. Det blir svårt att lösa arbetstoppar i en organisation där alla arbetar heltid. Risken är att kvaliteten på verksamheten kommer att stryka på foten.
Reformen är ett initiativ från fackförbundet Kommunal. Min fråga till facket är om man kommer leva som man lär. Kommer fackförbunden genomföra samma reform hos sig själva? Idag finns det personer som jobbar deltid för facket och deltid i offentlig förvaltning. Ska dessa personer kunna kräva att arbeta heltid för facket?
Rätten till heltid är en reform som låter enkel och är lättare att genomföra i stora organisationer än i mindre. Som centerpartist har jag fokus på brukarna som använder välfärden, men också på företagande, självbestämmande och småskalighet. Det är viktigt att välfärden utgår från brukarnas behov, inte från en reform som är en flirt med fackförbunden. Jag menar att den bästa kvaliteten skapas när företagen har möjlighet att fritt förfoga över sina resurser.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter