måndag 30 juni 2014

Miljölösningar finns hos spetsteknologin

Ministrarna Lena Ek och Anna-Karin Hatt skrev häromdagen hos MiljöAktuellt om att man satsar mer på miljöteknologi. Naturvårdsverket fick uppdraget att initiera samtal med företag, forskning och branscherna vad gäller ytterligare utveckling av miljöteknologi.

Ministrarna skriver:

"Utgångspunkten för dialogerna ska vara vilka affärsmöjligheter det finns inom miljöteknikområdet och vilken potential ökad utveckling och användning av spetstekniker har att bidra till att vi snabbare och effektivare kan nå både generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Uppdraget ska leda till att Naturvårdsverket överlämnar en rapport till Näringsdepartementet och Miljödepartementet, med slutsatser och rekommendationer till olika aktörer kring vad som kan och behöver göras för att vi bättre ska kunna använda dessa spetsteknologier för att nå de mål vi satt upp."

Det är ett viktigt initiativ. Vi ska ha miljömål som är tuffa, men möjliga att nå. Med ekonomiska styrmedel kan vi få marknaden att innovera och hitta lösningar på miljöproblem och klimatutmaningar. Det ska bli spännande att se vilka åtgärder Naturvårdsverket presenterar. Samtidigt ska inte näringslivet hämmas av en rapport. God utveckling sker i företagen under tiden. Bra affärsidéer vinner alltid terräng snabbare än politiska beslut. Så tilltron till entreprenöriell kraft i form av tekniken och marknaden måste alltid vara större än en pappersprodukt.

Etiketter: , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter