torsdag 2 april 2009

Författare som haft betydelse

Lärarblogg: Har äntligen efter nationella prov, språkhistoria och temavecka startat upp undervisningen kring författarskap och verk som har haft betydelse för människors sätt att leva och tänka (uppnåendemål 5 för årskurs 9 i kursplanen för svenska som andraspråk). Bättre kunde vi inte starta: Hos eleverna själva. De fick förbereda korta redovisningar om författare som skrivit på deras modersmål. Författare som har betytt något. Och så blev jag bortskämd igen. Med redovisningar om nobelpristagare som Gao Xingjiang och Orhan Pamuk. Poeter som Khalil Gibran och Hafez. Men också frihetskämpar från Eritrea och Mongoliet. Trots enbart 80 minuters förberedelse talar eleverna fritt och engagerat med reflektioner om författarnas betydelse. Bara män, dock. Så nu har jag ett ansvar i att föreläsa om Lagerlöf och Lenngren, Martinsson och Benedictsson. Men vi ska också hinna med Ferlin, Strindberg och Fogelström. Hela tiden referera till de olika författarna som eleverna redovisat om. Nu har jag lyssnat på dem och då är de mottagliga för det jag har att säga. Och så är det ju i livet i övrigt. Att det krävs ömsesidigt lyssnande för genuint lyssnande. Intressant: författare, svenska som andraspråk, skola

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter