lördag 10 april 2010

Friskolor gynnar måluppfyllelsen

Svenskt Näringsliv skriver intressant på Brännpunkt i SvD om att elever i friskolor presterar bättre än elever i kommundrivna skolor. I Stockholm ligger friskolors elevers genomsnittsmeritvärde 15 poäng högre än de kommunalas. Nästan 94 % av elever som gått i en friskola i Stockholm är behörig till ett nationellt program, medan 89 % av kommunens grundskoleelver har betyg i kärnämnena. Betyg i alla ämnen har 77 % av stadens elever och 82 % av friskolornas. 0,5 % av friskolornas elever saknar helt ett betyg i alla ämnen, medan samma procentsats för de kommunala skolorna är 1,3 %.

Man kan tänka på flera sätt kring skillnaderna. Jag tänker att valet av skola motiverar elev och föräldrar i högre grad. Att den som gör ett val redan från början är mer motiverad och intresserad av själva skolgången. Det kan också vara så att friskolorna är mer angelägna om att få sina elever godkända då de vet att ett gott rykte är A och O. En tredje orsak kan vara att "kaka söker maka" dvs att elever som gillar en särskild profil söker sig till den och passar in väl på en skola som har en pedagogik som passar honom/henne.

Svenskt Näringslivs slutsats är att konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor är bra. Stockholmscentern ser också gärna ännu fler friskolor i staden. Valet ligger hos brukarna, såklart.

"Det finns en uppfattning att förekomsten av friskolor medför att de kommunala skolorna dräneras på resurser och därför presterar sämre. Vår undersökning visar att oron för sämre prestationer i de kommunala skolorna till följd av friskolor inte är befogad. Vi finner tvärtom en svagt positiv effekt på såväl meritvärdet som provet i matematik i de kommunala skolorna om andelen friskoleelever i en kommun ökar."

Voter.se, senastenyheterna, Christermagister bloggar också.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter