söndag 13 mars 2011

Biblioteken bör marknadsanpassas

Idag skriver jag i SvD om att Stockholms bibliotek borde marknadsanpassas, något som Nacka gått i spetsen för med upphandling. Eller - gått i spetsen? Det var ju så biblioteken startade! Tack vare företagsamma människor som i folkbildningens tjänst byggde upp bibliotek hemma eller i en samlingslokal, dit bygdens folk kom för att mötas och gå en studiecirkel. Lånelitteratur fanns tillgänglig.

I Stockholm finns en fin biblioteksverksamhet – värd att utveckla! Men frivilligläsningen hos unga minskar, vilket tyvärr ger avtryck i sämre läsförståelse, enligt senaste PISA-undersökningen. Läsförmågan är nyckeln till en stor del av kunskapserövringen, som är viktig i all utbildning. Givetvis måste skolan ta sitt ansvar med undervisning som är lärarledd, men biblioteken har en betydelsefull roll för läsningen.

Stockholmscentern menar att det finns mycket att göra med biblioteken och att några borde överlåtas till bokälskande entreprenörer, som med experimentlusta kan hitta nya läsande målgrupper och nå ut till stockholmarna ytterligare. Tunnelbanebiblioteken och tio-tretton-biblioteket är bra initiativ, men det krävs mer för att bli en biblioteksstad i världsklass.

2009 gjordes sju biblioteksbesök per invånare i Stockholm. Nacka som har upphandlat bibliotek har mer än dubbelt så många besök per invånare! Vi ligger under länsgenomsnittet för antal utlån per invånare och aktiva låntagare per invånare, enligt en rapport från Svensk Biblioteksförening. Stockholms stad ligger på sjätte plats från bottenplaceringen i antal lån per barn 0-14 år, trots att antalet barnbokslån har ökat. Däremot har vuxenutlåningen minskat. Och lustläsande förebilder behövs för våra barn och ungdomar om trenden ska vändas.

Etiketter: , , , , , ,

1 Comments:

Blogger Lucas said...

Jag blir rädd för du är uppenbarligen nästan galen. Vari ligger vinsten att privatisera bibliotek? Jag kan inte ens förstå att frågan lyfts. Men det är klart att högern msåte ju hitta saker som kan privatiseras. Nästa steg i privatiseringen av biblioteken blir att de olika hyllorna (fakta, skönlitteratur, barnböcker) läggs ut på underentrepenörer och att dessa underentreprenörer får välja exakt vilka böcker som ska finnas. Visst blir det fint när ett Bonnier-bibliotek blir till och de enda böckerna som finns att låna är... Bonnier-böcker.

Att tro att lånen kommer att öka bara för att det görs privat är ju bara fånigt. Biblioteken drivs idag redan utan vinstintresse. Vad är det du vill uppnå? Att det skickas massa reklam hem från massa bibliotek?
Allt som eventuellt kan privatiseras ska privatiseras enligt dina principer. Inte längre för att det kan bli bättre utan just för att det kan privatiseras. Om det mot förmodan skulle vissa sig att offentliga alternativ är bra eller till och med bättre så kan det inte vara rätt eftersom privat är alltid bäst enligt ditt synsätt.

måndag 14 mars 2011 15:32:00 CET  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter