fredag 16 september 2011

Framgångsrik läxhjälp av civilsamhället

Tidigare i veckan hade jag förmånen att få träffa Eva von Wernstedt, som initierat stiftelsen Läxhjälpen. Detta är ett privat initiativ som tack vare sponsorer från näringslivet kan ge läxhjälp till elever på skolor med låg måluppfyllelse. Idag arrangerar stiftelsen läxläsning med hjälp av 65 läxhjälpare för 300 elever i 12 olika områden. Skolan väljer ut vilka elever som är aktuella för läxhjälpen. Dessa får sedan skriva avtal om att de ska delta i tre timmars extra undervisning per vecka. Vårdnadshavarna skriver givetvis också under kontraktet. Om eleven inte skulle dyka upp söks han/hon av läxhjälparen, som har lön för timmarna. Om eleven vid upprepade tillfällen uteblir – vilket är sällsynt – utfärdas en varning. Men hela 98 % av de deltagande eleverna höjde sina betyg under läsåret 09-10. Lärarna på skolorna vittnar om att ungdomarna får ett bättre självförtroende och i genomsnitt höjer sig varje elev betygsmässigt i fem ämnen! Eftersom sponsorerna är intresserade av resultaten utvärderas och följs utfallet ständigt upp.
Jag blev otroligt glad och inspirerad av mötet med Eva. Hon är ett levande exempel på att civilsamhället med initiativ och nätverkande kan uträtta stordåd. Det är på ett sätt ett underbetyg för att det offentliga inte räcker till, men jag vill snarare se det som ett föredömligt exempel på att samverkan mellan näringsliv-civilsamhälle-skola kan nå högre resultat och samhället ett mervärde. Dessutom tjänar en massa studenter en extra slant på jobbet, utöver att de får agera förebilder för unga som kommer in på gymnasiet och får en större tilltro till sig själva.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter