söndag 18 december 2011

Verksamhetsplan 2012 Utbildningsnämnden Stockholm

I torsdags ägde årets sista Utbildningsnämndsmöte rum. Verksamhetsplan för 2012 antogs, med många utvecklingsstrategier för högre måluppfyllelse:
 • Hitta skolor som trots dåliga förutsättningar når goda resultat. Identifiera framgångsfaktorer att sprida vidare.
 • Identifiera särskilt begåvade elever och hitta lärstrategier för att möta deras behov.
 • Förbättra skolsituationen för nyanlända och sent anlända elever.
 • Sommarskola inom grund- och gymnasieskolorna.
 • Lördagsgymnasium
 • Ny utvecklingsplan för matematikundervisningen. Samverkan med NC för Matematik.
 • Stödja utvecklingsarbetet vad gäller högre måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik.
 • Bromma gymnasium deltar i försöksverksamhet för fjärde tekniskt år.
 • Läs- och språkutvecklingen vidareutvecklas.
 • Coaching av lärare och skolledare erbjuds.
 • Verksamhetsdata könsuppdelas för ev riktning av verksamheter.
 • Studie- och yrkesvägledning genomlyses. Skolövergripande nätverk utvecklas.
 • Tydliga krav ställs på hur elevhälsoarbetet ska ledas, samt rollfördelning görs.
 • Elevhälsa på nätet utreds.
 • Kartläggning av studieresultat för elever med funktionsnedsättning görs, samt förslag på riktade åtgärder utarbetas.
 • Fokusgrupper bland elever för att tolka dåligt resultat inom trygghet och studiero.
 • Skolorna erbjuds stöd i arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.
 • Samverkan med Ung Företagsamhet och Transfer vidareutvecklas i gymnasieskolan.
 • Global Entrepreneurship Programme arrangeras inom gymnasieskolan i samverkan med ett universitet i Singapore.
 • Arbetet med att sammanbinda goda resultat med löneutveckling fortsätter.
 • Alla schabloner och penger har höjts.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter