fredag 23 mars 2012

Framkomlighetsstrategi på remiss

Igår var det dags för möte med stadsdelsnämnden i Bromma igen. På bordet låg en framkomlighetsstrategi som är ute på remiss i nämnderna. Jag gillar innehållet på så sätt att man talar om trafik som utgörs av människor och inte är något odefinierbart otäckt. Det finns också förslag om att undersöka hur tex företagare ser på framkomligheten i staden. Trafikkontoret poängterar att det måste göras mer attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.

Förvaltningen poängterade att vi inte ska ställa trafikslag emot varandra, samt att Förbifart Stockholm behövs för att leda kollektivtrafik på tvärsen. Jag lade ett särskilt uttalande med föjande lydelse:

"Trafik utgörs av människor som gör val utifrån sina möjligheter och behov. Att skapa alternativ till biltrafik i ett växande Stockholm är viktigt ur ett framkomlighets- och miljöperspektiv. En större och tätare stad är beroende av en heltäckande infrastruktur som erbjuder stockholmarna goda möjligheter att välja kapacitetsstarka och yt- och transporteffektiva trafikslag som kollektivtrafik och cykel. Förekomsten av attraktiva, heltäckande och tillgängliga cykelstråk, cykelparkeringar och pumpar är därför av grundläggande betydelse när stadens målsättning är att öka andelen cyklister från 8 till 15 procent. Centerpartiet har därför arbetat för ett ökat fokus på cykelfrågan i Stockholm.

Tillsammans med ett välutbyggt cykelnät är ekonomiska incitament till den som väljer ett miljövänligt och yt- och transporteffektivt färdmedel ett bra sätt att uppnå goda klimat- och framkomlighetseffekter.

Att öka kollektivtrafikresandet, cyklingen och promenerandet är dessutom inte bara en klimat- och framkomlighetsåtgärd utan också en trygghetsfråga. Trygghet skapas i mellanmänskliga möten på levande och attraktiva gator där många går och cyklar - inte med kameror och övervakning."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter