torsdag 19 april 2012

Uppdrag om insatser för läsning i åk 1

I eftermiddags hade vi Utbildningsnämnden i Stockholm. Bland annat låg ett ärende om underlag för budget 2013 med inriktning inför budget 2014 och 2015. Jag är glad att Alliansen välkomnade mitt förslag om att fokusera elevers tidiga läsning. I ett förslag till beslut skrevs enligt följande:

"Det är viktigt att alla elever lär sig läsa tidigt. Läsförståelse är av hög vikt för kunskapsinhämtning i alla ämnen i skolan. Att eleverna lär sig läsa tidigt gynnar deras fortsatta kunskapsutveckling. Därför uppdras utbildningsförvaltningen att analysera vilka insatser och åtgärder som krävs för att alla elever ska kunna läsa efter första klass. Samtidigt är det viktigt att nuvarande insatser utvärderas och analyseras."

Jag får medhåll från Berits åsikter

Jag återkommer under morgondagen med fler beslut under både Utbildningsnämnden och Bromma SDN.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter