söndag 30 september 2012

Skolmåltiden viktig för inlärningen

På Stockholm stads Utbildningsnämnds möte i torsdags hade vi att ta ställning till ett föreläggande vad gällde Skolinspektionens granskning av skolmaten i Stockholm. Tack vare Alliansen har ju näringsriktigheten och skolmåltidens kvalitet lyfts in i skollagen. Därför har Skolinspektionen börjat inspektera denna fråga. I staden fick skolorna kritik för alltför dålig dokumentation, som måste och ska förbättras. I samband med ärendet lade vi i Alliansen, på Centerpartiets och mitt initiativ, ett särskilt uttalande med följande lydelse:

"Skolmåltiderna är en viktig del av elevernas skolgång och ska vara näringsrik och god. Utbildningsförvaltningen ska vidta åtgärder så att det görs kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolmåltiderna är näringsriktiga, samt att detta arbete dokumenteras. Det är viktigt att dessa åtgärder utformas på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt som inte belastar skolornas redan höga arbetsbörda alltför mycket. Utbildningsförvaltningen bör följa denna fråga för att säkerställa att skolmaten och näringsriktigheten går att dokumentera, jämföra och följa över tid. Det är även viktigt att skolorna presenterar matsedlar och menyer med information och inspiration om näringsriktighet och en väl sammansatt skolmåltid."

Som vi skriver är det viktigt för både barn och föräldrar att skolmaten presenteras i menyer som är tillgängliga. Dessa kan vara både information och inspiration för familjer som vill ha tips om hur en näringsriktigt sammansatt meny kan se ut. Det är också av betydelse att den dokumentation som görs av kvaliteten i skolmaten går att jämföra över tid och mellan skolor, så att ett systematiskt kvalitetsarbete sker. Det borde gå att utforma ett system där man matar in menyn, som räknas om till näringsriktighet och att man vid avvikelser rapporterar dessa.

Andra som arbetar med att förbättra skolmåltiden är Skolmatens vänner, Dinskolmat, Måltidsbloggen
Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen infört ett Nationellt kompetenscentrum kring mat i vård, skola, omsorg. Läs på Pedagog Stockholm om skolmaten.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter