fredag 30 november 2012

Goda exempel på återvinning på Återvinningsgalan 2012

Igår hade jag förmånen att deltaga i Återvinningsgalan. Det är ett event som avslutar den årliga Återvinningsdagen som samlar branschens olika aktörer för förkovran och diskussion. Lena Ek hade medverkat under dagen. Hon hade nämnt att återvinning måste bli enklare och tillgängligare för medborgarna. Deltagarna vittnade om att hon var taggad inför klimatförhandlingarna i Doha, som hon medger kommer bli komplicerade, men där hon bland annat ska presentera ett initiativ om en rapport som visar på ekonomiska fördelar med teknikutveckling och miljönytta. Men Naturskyddsföreningens ordförande meddelade sin ståndpunkt klart och tydligt om att han har mycket låga förväntningar på förhandlingsresultaten. Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling.

Under aftonen delades olika priser för bättre återvinning ut i olika kategorier. Detta är givetvis ett sätt att lyfta upp frontfigurer, innovatörer och miljöentreprenörer. Det goda exemplets makt kan sporra andra att utvecklas att sätta upp högre mål eller satsa på tekniker eller system som förbättrar återvinningen för medborgarna, minskar avfall eller höjer återvinningsgraden.

Örnsköldsviks kommun som nyligen utsetts till årets kommun av landsbygdsrörelsen Hela Sverige ska Leva blev årets återvinningskommun. Kommunen arbetar medvetet med att förbättra återvinningen för sina medborgare, vilket har ökat återvinningsgraden.

Årets metallåtervinnare blev Stena Aluminium som har halverat energiåtgången och samtidigt fördubblat produktionen. Detta har man gjort tack vare medvetna investeringar.

Årets kretslöpare blev Båtskroten.se som monterar isär och återvinner material från fritidsbåtar. Josefin Arrhènborg och Maria Rindstam är de första i denna bransch att skrota båtar. De samverkar med miljömyndigheter osv för att allt ska gå rätt till. De erhöll tillsammans ett stipendium på 30 000 kr.

Årets återvinningsanläggning blev SRV Gladö kvarn dit matavfall forslas från fem kommuner. Det är en förbehandlingsanläggning, som gör matavfall till slurry som i nästa förädlingssteg blir biogas, som kan vara utsläppsfritt drivmedel för bussar och bilar. Att Stockholms stad tack vare Centerpartiet och vår gruppledare Per Ankersjö har fattat beslutet om optisk insamling av matavfall 2013 var något som möttes positivt av personer som jag pratade med. Matavfall är en stor resurs som kan förädlas till biogas, som det finns en brist på i regionen. Hälften av matavfallet ska samlas in 2018. Det var väldigt roligt att Ankersjö fick mottaga en biogasutmärkelse på Biogas-tinget häromdagen.

Årets elektronikåtervinnare blev KS Recycling. Läs om hur man jobbar med återvinning för att sedan sälja det återvunna materialet. Jag pratade för övrigt med en representant för Elektronikåtervinning i Sverige. Jag framförde mitt förslag om att man kan införa pant på tex mobiltelefoner, batterier och elavfall så att kunden köper varan lite dyrare, men får tillbaka en peng då den lämnas in till återvinning. Allt för att öka återvinningsgraden. Detta var något som man själv redan funderat över.

Nordic Recycling AB blev årets kretsloppsavgiftare då man avgiftar lysrör från kvicksilver till nästan 100 %. Det är givetvis viktigt miljömässigt och ett bevis på att teknik kan driva miljöförbättringar framåt.

På samma sätt berättade Tarpaper om hur man kommit på att takpapp kan återvinnas helt och fullt genom att mala ned till 8 mm bitar som används som en ingrediens till asfalt. Företaget tog hem priset i kategorin årets avfallsbehandlare.

Jag pratade också med en representant för SAKAB som ju arbetar med att ta vara på farligt avfall. Det finns en konkurrens i Norden och de farliga ämnena tycks köras till saltgruvor i Tyskland för deponi. För mig är slaggberget utanför Kumla en mental bild av vad SAKAB gör. Har man väl åkt förbi där en gång minns man alltid den tunga lukten av svavel som tränger in i bilen, men de kemiska processerna bidrar till att spräcka molekyler och separera ämnen från varandra.

Det var roligt att Jan Rapp, förlossningsläkare från Danderyds sjukhus fick en hedersutnämnelse för sitt arbete med att miljöförbättra sin arbetsplats. Han har bla infört insamling av matavfall för att öka tillgång till avfall att skapa biogas utifrån. Rapp är ett gott föredöme för konkret miljöarbete inom offentlig sektor.

Det pratades mycket tack vare kvällens konfrencier Titti Schultz om återbruk, tex besök på loppmarknader eller att sälja saker på Blocket. Att återbruka är ju snäppet högre än att källsortera i EU:s avfallstrappa, något som tål att tänka på innan man rattar mot Återvinningscentralen. För övrigt tycks jag ha varit den enda som twittrade från #återvinningsgalan. Se helentornqvist på Twitter

Etiketter: , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter