fredag 14 december 2012

Vp 2013 för Bromma SDN

Igår kväll var det dags för årets sista möte med Bromma stadsdelsnämnd. En fin verksamhetsplan och budget för 2013 antogs. Alliansen lade ett särskilt uttalande med följande lydelse:

"Att brommaborna kan försörja sig själva är viktigt för vars och ens egenmakt och självbestämmande. Den som är beroende av ekonomiskt bistånd är inte helt fri. Den målgruppsprioritering som görs under 2013 - vad gäller bildande av tvärteam för att få unga som står långt från arbetsmarknaden i självförsörjning - är betydelsefull.

Kvaliteten i förskolan är hög och ska utvecklas. De barnråd som genomförs är positiva exempel på att stärka våra minsta brommabors självkänsla och inflytande över sin närmiljö. Det är av stor vikt att förvaltningen arbetar strategiskt med att rekrytera förskollärare. Att alla pedagoger har en grundläggande utbildning i jämställdhet mellan flickor och pojkar är viktigt.

De satsningar som har gjorts för måltidsupplevelsen för de äldre har burit frukt, men måste följas upp och vidmakthållas. Anhörigvårdarna är en ofta osynliggjord och belastad grupp i vårt samhälle. De anhöriga ska få rätt stöttning, hjälpmedel och avlastning.

De investeringar som görs på lekparker och parkvägar är insatser som höjer kvaliteten i stadsmiljön. Med Stockholm stads högsta grönyta per invånare konstaterar vi att vi även fortsättningsvis har plats för fler brommabor."

Titta gärna på Centerpartiets sajt www.etthållbartval.se - Jag vägrar vänja mig

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter