torsdag 18 december 2014

Verksamhetsuppföljning för Tallbacken och Mälarbackens vård- och omsorgsboenden

Ikväll var det möte med Bromma stadsdelsnämnd. Ett antal verksamhetsuppföljningar fanns att läsa. Bland annat för Mälarbackens vård- och omsorgsboende. I och med ärendet om avslut av entreprenadavtal på förra nämndmötet, men också den verksamhetsuppföljning av Tallbackens vård- och omsorgsboende som då förelåg, lade Alliansen ikväll på mitt initiativ följande särskilda uttalande:

"Förra stadsdelsnämndsmötet beslutade den nya vänstermajoriteten att göra ett avslut av entreprenadavtal för Tallbackens vård- och omsorgsboende som delar tak med Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Detta hade Alliansen om möjligt stoppat då vi ser stora fördelar med en mångfald av utförare som sporrar varandra att förbättra kvalitet och bemötande för våra äldre, men också bidrar till en valfrihet som många brommabor förväntar sig.

När majoriteten nu kommer att bedriva äldrevård genom stordrift krävs en plan för hur man ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten i de båda vård- och omsorgsboendena. En sådan plan lyser fortfarande med sin frånvaro.
Mälarbackens vård- och omsorgsboende måste förbättra egenkontrollen samt komma till rätta med att 100 % av omsorgstagarna, istället för nuvarande 40 %, får de rehabiliteringsplaner som de har rätt till, något man kanske kan lära av Tallbackens vård- och omsorgsboende som enligt verksamhetsuppföljningen som godkändes av nämnden den 20 november 2014 uppfyller målet. Måluppfyllelsen vad gäller rehabiliteringsplaner är högre på Tallbackens vård- och omsorgsboende för sina hundra brukare trots att man har lägre personaltäthet; en arbetsterapeut och en sjukgymnast, jämfört med den kommunala verksamheten som har 2,55 arbetsterapeuter och 2,8 sjukgymnaster på dubbelt så många omsorgstagare. Det är också av stor vikt att se över personaltätheten vad gäller sjuksköterskor nattetid när man nu slår ihop boendena. Entreprenören har haft 1,97 sjuksköterskor nattetid på sina hundra boende, medan den kommunala verksamheten enbart har haft 3 sjuksköterskor på sina 200 boende, där majoriteten av brukarna är dementa.
Det finns positiva exempel på utveckling av personalens dokumentation i båda verksamheterna och här kan man säkert lära av varandra. Tallbackens vård- och omsorgsboende har en dokumentstödjare och Mälarbacken arbetar med att höja språkkompetensen med hjälp av en språkpedagog varje vecka. Om dessa metoder är framgångsrika vad gäller måluppfyllelsen bör förvaltningen arbeta för att sprida dessa till övriga utförare."

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter