tisdag 25 november 2008

LAS

Danmark är verkligen inte föredömliga på alla områden. Men då det gäller arbetsmarknadsreglerna borde Sverige ta efter mycket. Flexicurity kallas det. Den svenska sosseuppfinningen LAS, Lagen om anställningsskydd, som hämmar och hotar existerar inte där.

Ännu ett bevis på att LAS måste avskaffas: Ungdomsstyrelsens rapport om unga i utanförskapsområden. "Gruppen unga som varken arbetar eller studerar visar sig vara oroväckande stor, enligt vår beräkning var den 14 procent bland unga i åldern 20–25 år i hela riket under 2006. I de socialt utsatta områdena är nivåerna mycket högre. I Husby 38 procent..." skriver man i sammanfattningen. Alltså nästan tre gånger så mycket som i övriga landet! Hur mycket tid har inte dessa unga att hitta på bus? Hur liten självkänsla har ungdomarna och hur få förebilder har de i varandra? Har ungdomen väl fått ett jobb sägs han/hon upp när det råder övertalighet eller arbetsbrist. För sist in blir först ut.

Företagarna vill avskaffa LAS för frihetens skull. Men också för att bli mer produktiva och kunna påverka sammansättningen av staben. LAS utarmar arbetsplatserna också. Gruppen anställda riskerar att bli väldigt homogen. Den arbetsplats som saknar personer med annan etnisk bakgrund kan inte rekrytera några. Den arbetsgivare som föredrar en mix i ålder för att man inser att folk kompletterar varandra får en allt högre genomsnittsålder i arbetarskaran. I dagens lågkonjunktur är LAS också en inlåsningseffekt för folk. Man är väl medveten om turordningen och vill inte säga upp sig, för då blir man ju sist in på ett annat ställe - om man får något jobb! Och istället för att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare samlar man anställningsår och ojar sig över stämningen på jobbet eller att man vill röra på sig, men inte vågar, eftersom man då missar turordningen, som blir en självuppfyllande profetia.

Nu har facken insett att det finns en poäng med att luckra upp LAS, åtminstone för mindre företag. Men när ska alla inse att även offentlig sektor måste vara uppblandad och inte någon guldklocke-samlingsplats? Tex borde varje skola i Stockholms stad vara en turordningskrets. Om skolan går dåligt får den rektorn säga upp personal, så att inte det är någon annan skola/rektor som blir drabbad. En rektor vill ju kunna anställa sin personal själv under en anställningsintervju med tillhörande diskussioner kring arbetssätt och profil, som ju ser olika ut från skola till skola, inte få överta personal och säga upp sin egen.

Jag googlar vidare. Är de inte kloka? Facken vill fördubbla uppsägningstiden. Vilket århundrade lever de i? Tror de att alla företagsägare är pampar med sparat kapital på banken? Om man tex måste säga upp pga arbetsbrist så beror det på att utgifterna är större än inkomsterna och trenden är negativ. Hur många kommer inte flagga för uppsägning i tron att det går illa om ett år tex i lågkonjunktur? Det om något är väl otryggt! Men facket lever kvar med sin bild av träpatronerna på näthinnan.

Redan i februari 2006 kom Centerpartiet ut med idén om att slopa LAS för unga. Jag fick en artikel i City publicerad hösten 2007 om att stockholmsskolorna skulle slippa LAS.
Annie har också skrivit om detta idag ett som vanligt lysande sätt.
Intressant: LAS, facket, flexicurity, centerpartiet, centern, arbetsmarknad, ungdomsstyrelsen, ungdomar.

Etiketter: , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter