tisdag 25 februari 2014

Utredningar för fler bostäder

Igår annonserade alliansregeringen att man tillsätter två utredningar som ska presentera förslag på hur man kan bygga fler bostäder i storstadsområdena. Det är självklart viktigt att se över hur detaljplaneprocessen kan förkortas och att sätta press på kommuner som inte bygger så mycket. Utredningarna ska presenteras i september 2015, vilket inger hopp om att åtgärder kan beslutas om under nästa mandatperiod, om Alliansen fortfarande sitter vid styret.

Det starka riksintresseskyddet nämns inte alls i artikeln. Jag hoppas att utredningen kommer fram till att man måste minska riksintresset för att kunna bygga mer och enklare i tex Bromma. Det är vanskligt att riksintresset dämpar en stadsutveckling för byggande av en tät och miljövänlig stad. Ett sätt att kunna bygga fler lägenheter samtidigt som vi sparar våra värdefulla grönområden, naturreservat och parker är givetvis att bygga på höjden, gärna i kollektivtrafiknära läge.

Utredningarna måste komma fram till hur det kan bli lönsamt att bygga hyresrätter. Svaret är givetvis marknadshyror, där inte förortsborna subventionerar innerstadsborna, som sker idag. Stockholmscentern har svaret på detta i sitt bostadspolitiska program som har några år på nacken. Vi vill införa mjuka marknadshyror där de som idag har hyreskontrakt ska kunna behålla dessa för att inte köras från hus och hem, medan nybyggda lägenheter byggs enligt principen om marknadshyror dvs att hyran blir högre i lägen där konkurrensen om lägenheter är som störst. I områden där utbudet av lägenheter är stort och inte så många vill bo blir ju alltså hyran lägre.

Om utbudet på lägenheter blir fler generellt, såväl hyres- som bostadsrätter, kan man också tänka sig att priset efter ett tag blir lägre, enligt enkla marknadsekonomiska principer om tillgång och efterfrågan.

Problemet idag på bostadsmarknaden är att den som redan är inne i systemet klarar sig väldigt bra, men att det är tufft att ta dig in via bostadskön. Givetvis missgynnas unga och nyanlända.

Bland annat Hannes Hervieu, som är ordförande för Centerstudenter, uttalade sig i frågan igår där han menar lite spetsigt att man inte kan bo i en utredning. Samtidigt är det viktigt att man gör en bra överenskommelse som inte sker i all hast. Mot bakgrund av Stockholmsförhandlingen som lett till ett beslut om utbyggd kollektivtrafik och 178 000 nya lägenheter ser vi nya modeller för bostadsbygge växa fram. Vilka fler sådana samverkansöverenskommelser kan skapas på politisk väg? Vad man än tycker så är det Exploateringsnämnden som till syvende och sisdt beslutar om markanvisningar.

Jag gillar verkligen att regeringen tar bostadsfrågan ur ett jobbperspektiv. För att folk ska kunna bo där jobben finns behövs bostäder i storstadsregionerna. Samtidigt blir jag väldigt glad över att antalet personer som flyttat till glesbygden är fler än de som har flyttat därifrån. Det inger hopp att hela Sverige kan leva.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter