söndag 6 april 2014

Slopa värnskatten för att premiera flit

Idag skriver en doktor och en professor i nationalekonomi om skattesystemet på DN debatt: Höjda marginalskatter ökar inte resurserna till skolan

Deras slutsats rimmar väl med Långtidsutredningens, nämligen att den sk värnskatten som beskattar dem med de högsta inkomsterna extra mycket inte ger de skatteintäkter man tänkt, utan snarare minskar arbetsutbudet och därmed blir skatten till välfärd plus minus noll.

Jag menar att ett slopande av värnskatten mycket väl skulle kunna rymmas inom regeringens nuvarande krona-för-krona-finansierings-resonemang inför vårbudgeten.

Nationalekonomerna vidrör försiktigt det faktum att ett slopande av värnskatten skulle vara en signal om att utbildning lönar sig. Här finns mycket mer att säga och jag har gjort det förut. Men det är värt att säga igen. Den som har genomgått en lång utbildning och belånat sig för detta ska givetvis belönas och inte bestraffas. Den som avancerat inom yrket och tagit på sig extra ansvar ska givetvis få incitament och inte straff. Den som uppvisar en framgångsrik karriär med utveckling ska givetvis få möjlighet att behålla lika mycket procentuellt sett som man gjorde med en lägre lön några år tidigare.

Jag hävdar att värnskatten främst är moralisk, dvs finns till mot bakgrund av ett socialdemokratiskt resonemang om att det är fult att tjäna pengar. Men den är också moralisk i form av att man vill styra människors val på så sätt att man kanske tänker att om värnskatten slopas så kommer papporna att jobba ännu mer och vara ännu mindre med sina barn. Men vi vet också att tid är pengar. När människor för över mer i plånboken kan dessa pengar användas till att skapa sig i familjen. Dessutom berör den statliga inkomstskatten även de personer som gör karriär även inom kvinnoyrken, tex lärare, rektorer mfl som efter 36 000 kr i månaden blir straffbeskattade för sin karriär.

Signalen till skolelever och universitetsstuderande ska givetvis vara den omvända: Det lönar sig att studera. Flit lönar sig i längden. Dina arbetsinsatser och ditt avancemang synliggörs. Mot bakgrund av ett sådant resonemang behöver vi slopa värnskatten och få till ett plattare skattesystem där alla betalar lika mycket i skatt, utom de som tjänar allra minst, som ska vara skattebefriade.

Det finns några dagar innan vårbudgeten presenteras och jag ställer givetvis mitt hopp till Alliansen att på något sätt visa att man vill slopa värnskatten och även den statliga inkomstskatten.

Rasmus Jonlund bloggar också.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter