torsdag 15 maj 2014

EU måste ta krafttag i luftkvalitetsfrågan

Idag skriver Lena Ek och Kent Johansson, båda Centerpartiet, en viktig debattartikel i Göteborgs-Posten om vikten av att skyndsamt besluta om EU:s luftvårdspaket, dvs insatser för bättre luftkvalitet.

Centerpartiet vill ha bindande mål för alla EU-nationer. Artikelförfattarna poängterar också vikten av att ett strategiskt handlingsprogram genomförs, samt att gränsvärden för kraftvärmeverks utsläpp sätts. Ek och Johansson menar också att åtgärder måste vidtas för att minska utsläpp som bidrar till försurning, vilket är rimligt. De skriver också att kostnaderna är lägre än nyttan, samt att liv kan räddas eftersom dålig luftkvalitet försämrar hälsan för människor, bland annat astmatiker.

Luftkvalitetsfrågan är en viktig politisk fråga. Det är en sådan fråga som EU ska syssla med, där länderna kan inspirera och pressa varandra. Centerpartiet vill se ett smalare, men vassare EU. I miljöfrågorna ska unionen vara riktigt vass. Det handlar om människors hälsa och vår gemensamma miljö.

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter