söndag 17 juli 2011

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara frivillig

DN:s ledare skriver idag om arbetslöshetsförsäkringen och att den måste bli obligatorisk. Jag reserverade mig mot detta beslut på Centerpartiets partistämma 2009 (något som tyvärr ej syns i slutprotokollet) och skriver i en motion om socialförsäkringssystemet till årets partistämma hur jag ser på denna försäkring, som måste vara frivillig och individuell.

Jag ser en poäng i att den instans som försäkrar människor från arbetslöshet också är ansvarig för omställning och jobbcoachning, det vill säga kan bidra till att den försäkrade kommer ut på arbetsmarknaden igen genom att skapa sig eller hitta ett jobb. Försäkringsgivare skulle såväl fackförbund som försäkringsbolag kunna vara. Expertisen om målgruppen skulle kunna fördjupas. Arbetsförmedlingens roll skulle omformas till att bli enbart en platsbank, något som på sikt skulle kunna vara en tjänst att upphandla och som givetvis skulle finnas tillgänglig i hela Sverige, på internet och i platsbanksautomater runtom på försäkringskontoren.

Arbetslöshetsförsäkringen hänger dock ihop med försörjningsstödet. Det ekonomiska biståndet skulle vara möjligt att betala tillbaka, i form av sociallån, som kan tas hos kommunen eller i stadsdelen. Målet är ju hela tiden självförsörjning, som ger egenmakt.

Och det är viktigt med ett varmt Sverige som står upp för människovärdet. När människor vill bryta med misär, missbruk eller missförhållanden ska det gå snabbt från att personen ifråga anmäler sig själv till sociala myndigheter till att en första insats i en helhetsplan görs från samhällets sida.

För övrigt skriver sex fackförbundsordföranden på SvD Brännpunkt att regeringen måste stoppa utnyttjande av arbetskraft. Jag menar i en motion till partistämman att avtal är avtal, men att om de bryts ska näringsidkaren få näringsförbud och listas på internet. Någon måste då givetvis anmäla företagaren och någon form av inspektion måste ske för utfärdande av förbudet.

Etiketter: , , , , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej Helen,

Du lyckades pricka in dagens två viktiga spörsmål. Det första gällande obligatorisk A-kassa. Hur kan DN som kallar sig oberoende liberal propagera för en reform som andas allt utom liberalism. Obligatorisk A-kassa andas ren socialism. Varför ska människor som faktiskt inte vill ha en obligatorisk A-kassa tvingas in i detta. Problemet verkar vara att det finns krafter inom de borgerliga partierna som förespråkar detta. Jag är medlem i moderaterna, och jag tänker inte tiga om vad jag tycker om denna typ av förslag. Jag gillar inte denna typ av inkonsekvens i den förda politiken. Man kan inte en dag kalla sig liberal eller konservativ, för att dagen efter hoppa över till socialism.

De fackliga organisationerna vill inte ens ha denna obligatoriska A-kassa. Varför ska då Staten anta rollen som överförmyndare angående denna fråga som kan lösas av de fackliga organisationerna och andra marknadsaktörer genom att till exempel erbjuda medlemmar möjligheten att teckna extra arbetslöshetsförsäkring. En privatperson borde kunna teckna en privat arbetslöshetsförsäkring om man så önskar. Staten ska inte lägga sig i. Låt arbetsmarknanden lösa detta på egen hand.

Den andra frågan gäller fackförbunden som tar bladet från munnen. Mycket glädjande att man försöker sig på att skapa debatt och diskussion med regeringen och riksdagen. Forum för den typen av debatt verkar saknas eftersom man nödgas att använda SvD som forum. Forum för diskussion mellan regering och fackliga organsisationer behövs. Precis som det behövs forum för diskussion mellan arbetsgivarorganisationer, företagargrupper och regeringen oavsett partifärg på aktuell regering. De fackliga organistionerna har varit osedvanligt tysta under den borgerliga regeringen, det kan inte jag tolka som något annat än att de faktiskt med sin tysthet ger ett godkännande av den förda politiken. Det ger regeringen ett gott betyg. Borgerlig poltik ger resultat som är positivt för fackens medlemmar. Vilket socialdemokrater varit tämligen usla på under många mandatperioder. Jag är tjänsteman i den privata sektorn. Socialdemokratin ger mig ingenting.

Centern som är en del av borgerligheten, Aliansen, hoppas jag tar nya krafttag för att stå upp för företagarna. Det ligger helt i linje med partiets historia och agenda. Det är märkligt att dessa företagarfrågor, entreprenörsfrågor och nybyggarfrågor är så marginaliserade. Partier som står på arbetagarens sida är viktiga att ha, med det är precis lika viktigt att det finns partier som står på företagarnas sida. Företagarfrågor är, ska, och måste vara en betydande del av den så kallade arbetslinjen. Det är goda villkor för arbetstagaren och det är goda villkor för företagaren som är målet. Alliansen är vägen dit.

Vänlig Hälsning
Tapani Juntunen
medlem i Moderaterna skärholmen.

söndag 17 juli 2011 14:35:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Tapani. Tack för din fylliga kommentar. Mvh Helen.

måndag 18 juli 2011 17:39:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter