fredag 9 mars 2012

Hur resultaten i skolan höjs

Idag deltar jag i ett frukostseminarium hos Dagens Samhälle. Rubriken är "Har Sverige världens sämsta lärare?" Man pekar på det låga söktrycket till lärarutbildningarna. Man konstaterar att resultaten minskat. Bertil Östberg visar i en motbild vad Alliansen har genomfört för reformer. Han nämner lärarlegitimation, karriärtjänster, individuell lönesättning, Lärarlyftet som nu fokuserar lärare som undervisar i ämnen som de inte är behöriga i. En obligatorisk rektorsutbildning har införts. Resurserna till Skolinspektionen har höjts. Östberg menar att undervisningen måste förbättras och förändras. Där ska man ge statligt stöd för ett tusental duktiga matematiklärare ska kunna coacha sina kollegor i att utveckla undervisningen i kollegierna. Det ska också finnas webbmoduler som lärarna kan ta stöd av. Han menar att vi måste göra mer för att vända svensk skola. Vi måste givetvis se problemen, men se framåt.

Eva-Lis Siréns budskap är mycket tydligt. Vi har ett gemensamt problem, nämligen att få fler att söka till lärarutbildningen, samt att höja kvaliteten och resultaten i skolan. Hon menar att vi alla tillsammans måste ta på oss ledarkappan. Dessutom menar hon att vi ska ha en lärarstrategi med rätt lärare på rätt plats med rätt lön.

Gunvor Engström från Friskolornas Riksförbund menar att man måste visa positiva exempel som kan smitta av sig, att lärarna måste känna stolthet över det som de gör och att man måste fokusera möjligheterna över att öka resultaten. Tillit nämns som viktig faktor för att få lärarna att tro på sig själva och lyckas höja resultaten.

Det är en intressant frukost. Om vi nu ytterligare fokuserar undervisningen och kvaliteten i klassrumstiden kan resultaten höjas. Därför måste vi i Stockholm även fortsatt ha höga mål för Utbildningsnämndens verksamhet. Med höga förväntningar och rätt stöttning kan varje elev nå målen.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter