torsdag 12 juli 2012

Förbifart Stockholm behövs, liksom mer kollektivtrafik och ökad cyklism

Jag hör det ofta från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, både i stadsdelsnämnden och i kommunfullmäktige: Förbifart Stockholm behövs inte, kommer leda till mer biltrafik och kommer att drabba människors hälsa då partiklarna kommer att vara så många i tunneln.

Centerpartiet i Stockholm och Alliansen i övrigt är enigt om att Förbifart Stockholm behövs i ett växande Stockholm. Stockholm är alltför sårbart med enbart Essingeleden som sammanbindande väg. Det behövs en sträckning mellan norra och södra Stockholm där kollektivtrafik kan gå i form av sk BRT-bussar. Med sk gröna infartsparkeringar kan folk från Ekerö ställa bilen och ta sig snabbare med bussarna som kommer att gå i särskilda körfält. Stockholm växer och det krävs infrastruktur för dagens biltrafik.

SvD:s ledare menar att trafiksituationen är ohållbar och pekar på studier som visar att människor (och företagare) sitter i bilkö många timmar. Framkomlighetsstrategin och stadens cykelplan säger att om du har 30 min bilfärd till jobbet går det snabbare att ta cykeln. Men Centerpartiet och Alliansen vill öka cyklingen från dagens 7 % till 15 %. När cyklisterna blir fler behövs åtgärder som gör det smidigare och säkrare att cykla. Underhållet måste förbättras och cykelparkeringarna bli fler. Centerpartiet har föreslagit ett stort cykelgarage utanför Centralen i Stockholm och det kan bli verklighet.

Jag föreslår att vi ska separera cyklister från fotgängare hela sträckan Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen. Det betyder att cykelbanan blir dubbelt så bred och att fotgängarna hänvisas helt och hållet till andra sidan där det finns parkerade bilar och en tydlig trottoar. Säkerheten för framför allt fotgängarna ökar och kapaciteten för cyklisterna blir dubbelt så stor, vilket är nödvändigt om det ska bli fler som tar cykeln in till sta'n.

Vi som bor i förorten skulle också vilja se att lånecykelsystemet finns här ute hos oss. Risken är att folk tar alla cyklar in till city och att de inte kommer tillbaka, men många är nog de som åker kollektivt in till stan för att hålla sig fräscha och inte svettas för att sedan tänka sig en liten träningstur hemåt. Låt staden räkna på detta!

När det gäller partiklarna som orsakas av bilar behöver vi hitta system för att rena luften i Förbifart Stockholms-tunneln. Det finns redan idag tekniker som inte är alltför dyra för att ta rätt på de små, små partiklar dvs PM10 och nedåt, som är hälsovådliga för människor. Låt Trafikverket räkna på en sådan insats.

Vad gäller tunnelbanan behöver kapaciteten öka då det är riktigt trångt och otäckt i rusningstrafik.

Vi måste också börja se på trafiken som människor med sina val och behov. Trafiken är inte något ont odefinierbart. Genom att öka informationen om trängsel och partiklar kan människor fatta rationella beslut som gör att de ställer bilen hemma och på så sätt bidrar till ökad framkomlighet och bättre miljö. Den trafiköversyn som görs i Västerort ser jag framemot. Jag hoppas att man kan komma till någon form av lösning för både Brommaplansrondellen och Alviks-korsningen.

Centerpartiet i Stockholm menar att vi inte kan ställa trafikslagen emot varandra. Alla färdmedel behövs, men framför allt ska vi göra det mer attraktivt för cyklister och fotgängare att ta sig fram snabbt, smidigt och säkert. Tack vare den cykelmiljard vi har fått igenom i Stadshuset kan beslut efter beslut fattas för ökad cykling och en bättre miljö!

Etiketter: , , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter