söndag 22 september 2013

Centerpartiet är företagarnas parti

Att Centerpartiet med näringsminister Annie Lööf är företagarnas starka röst i regeringen är tydligt i årets budgetförhandlingar, men också vilka frågor som centerstämman lyfte vad gäller jobb och tillväxt. Tack vare Lööf sker regelförenkling och ska egenavgifterna sänkas. Den företagarfientliga månadsuppgiftslämningen som byråkrater har förespråkat har tack och lov stoppats, något som Företagarna tackade Centerpartiet för på stämman.

Med ett starkare Centerpartiet i riksdagen skulle vi kunna åstadkomma ännu mer för att risktagande människor ska våga och vilja starta och driva företag, som ju är grogrunden för nya jobb och tillväxt.

Att lämna månatliga kontrolluppgifter hade krävt elva gånger så mycket byråkrati än idag för alla företag, men framför allt sänder ett sådant förslag signaler om misstänkliggörande av företagare som grupp. Något vi behöver mindre av, inte mer. De allra flesta företagare vill göra rätt och göra rätt för sig. Det har blivit mycket enklare under åren i kontakten med Skatteverket, som numera är tillmötesgående och kundvänlig, men fortfarande kan mycket förbättras. Handläggarna borde kvalitetssäkras genom att ha företagserfarenhet för att kunna arbeta med företagskontakter.
Jag vill att de skatter som företagare betalar in ska vara faktiska och inte preliminära. Jag menar att de preliminära skatterna minskar produktionen och försäljningen. Idag anger du hur mycket du tror att du kommer sälja för och den summan är basen för uträkningen för den preliminärskatt som du ska betala in. Eftersom du i inledningsskedet inte har byggt upp något kapital är det troligt att du tar en mindre risk genom att sätta försäljningsmålet lite lägre. Om företagare istället skulle betala in faktiska skatter som är uträknade i procentsatser utifrån hur mycket som du faktiskt har sålt skulle försäljningen bli större, eftersom det mentalt blir stimulerande att sälja så mycket som möjligt.
Med dagens digitala, tekniska och transparenta lösningar borde det också vara möjligt att som företagare ansluta sig till en digital bokföring som är direktansluten till skattekontot, utan att det känns som om man är styrd av staten. Jag tänker mig att man matar in en fakturas belopp och momsbelopp i en bokföring ansluten till skattekontot. När kundens inbetalning kommer in på kontot en månad senare dras momsen direkt av Skatteverket. På samma sätt kunde man bokföra en utgift med kostnad respektive betald moms, som då staten genast betalar tillbaka till dig. Med denna direktclearing skulle företagarna slippa momsdeklarationer varje eller var tredje månad. För enskilda firmor skulle egenavgifterna räknas ut utifrån varje månads försäljning och dras med autogiro från skattekontot till staten. Det skulle också vara enkelt att göra uträkningar av SGI till Försäkringskassan. Den faktiska försäljningssumman divideras med tolv månader och med ett klick kan detta rapporteras från skattekontot till Försäkringskassan.
En förenkling som önskas är att du rapporterar arbetsgivaravgifter enbart då du har haft någon anställd. Idag måste man deklarera för arbetsgivaravgifter en gång i månaden, oavsett om du har haft någon anställd eller inte, vilket är ett extra administrativt moment för oss som redovisar moms var tredje månad och bara anställer någon lite då och då.
Centerpartiet vill konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och reformera arbetsrätten, eftersom vi vet att på så sätt lyckas andra länder sänka trösklarna till jobben. Unga och invandrare måste få det lättare att ta klivet in i jobbgemenskapen. Med stor respekt för människor som organiserar sig vill jag också hävda att fackets makt måste minska i lagstiftningen. Kvaliteten i välfärden får aldrig stå på spel i dragkamper mellan fack och arbetsgivare. Något som många småföretagare håller med mig om, men säkerligen också föräldrar till skolbarn och anhöriga till äldre och funktionsnedsatta, som minns hoten om strejker från i våras.
I Stockholms stad finns också en potential att förbättra företagsklimatet. I 2012 års företagsklimatmätning värderade politikerna företagarvänligheten högre än företagarna själva gjorde. Stadens tillståndsguide är ett bra initiativ och Centerpartiets budgetframgång om regelförenkling i stadens alla nämnder och bolag är ett viktigt arbete som pågår. Men fortfarande krävs en flexibilitet och större förståelse för företagande inom alla sektorer. Att en förskola måste höja sitt tak med två centimeter för att få bedriva verksamhet är ett bevis på stelbenthet. Staden kan bli mer lyhörd för och generös med att ge tjänstledigt när personal vill pröva vingarna som företagare för att testa en affärsidé – även om den konkurrerar med stadens verksamhet. Staden kan på ett mer systematiskt sätt ta tillvara innovationer inom verksamheterna.
Företagande skapas inte på papper. Men med fler framgångsrika affärsidéer, ett positivt förhållningssätt till företagande, ständig regelförenkling och lägre kostnader för företagen kan fler jobb växa fram. Centerpartiet behöver bli starkare mandatmässigt i motpol till byråkratmoderater.
Företagarna kommenterar regeringens budget. SvD rapporterar från stämman. Christian Ottosson bloggar också. Lena Mellin gör en positiv analys av Centerpartiet inför kommande val. Expressen skriver att Löfven nobbar Lööfs debattinbjudan.

Etiketter: , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter