måndag 21 juli 2014

Centerpartiet bedriver värderingsstyrd politik

Idag skriver Alice Teodorescu på SvD:s ledarsida om behov av en värderingsstyrd politik: Bortom arbetslinjen och statsfinanser Hon menar att Alliansen skruvar i befintliga system och inte målar upp bilden av ett ännu mer välfungerande samhälle. Hon har rätt i mycket, men glömmer de visioner och förslag på förändringar som Centerpartiet kommer med titt som tätt.

Centerpartiet vill konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen för att öka chansen att få jobb. Med fler förmedlingar kan några bli nischade gentemot olika branscher, men också olika målgrupper. Företagare möter svårigheter att få tag på rätt kompetens. Det är resursslöseri av både människor och tid för företagande. Centerpartiets kamp för fler företag bottnar i vår starka tro på individens förmåga. Att fördela ägandet från staten till privata aktörer är ett sätt att dela ägandet på fler. Att låta fler leda utvecklingen.

Det är också viktigt att synen på arbete förändras. Ett jobb är inget man får, utan något man skaffar sig. Denna värderingsförändring måste till i skolan. Det entreprenöriella lärandet som har införts kan vara grunden och med mer kunskap om kommersialisering av sina kompetenser kan framtidens arbetstagare erövra en annat perspektiv på självförsörjning.

Centerpartiet är det borgerliga parti som tydligast vill förändra arbetsrätten. Syftet är att sänka trösklarna för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, nämligen unga och nyanlända. Kompetens ska gå före anställningsår. Det är också viktigt med olika typer av anställningsformer så att arbetsgivarna lätt kan skapa jobb utifrån sina olika behov. I motsats till tre fackförbund anser jag att det är bra att visstidsanställningar finns för att snabbt tillgodose ett behov. Självklart vill arbetsgivare kunna säkra utbildad arbetskraft och därmed är ju tillsvidareanställningen en trygghet i längden för såväl utbildade arbetstagare som arbetsgivare. Mångfalden är lösningen för fler jobb.

Det måste givetvis vara företagen som formulerar sina behov av anställning. Att hotell- och restaurangbranschen har många visstidsanställda är inte konstigt då det finns behov av fler anställda under sommaren vid tex havsnära orter, medan kanske restauranger vid skidorter behöver fler anställda under vintern. Dessa behov kommer sällan fram i ljuset när fackförbunden ska formulera krav som företräder sina medlemmar.

Vad gäller miljövisioner finns de uppsatta miljökvalitetsmålen som inom en generation ska nås. Vägen dit ser olika ut för Miljöpartiet respektive Centerpartiet. Medan Miljöpartiet säger nej till tillväxt och teknikutveckling ser Centerpartiet teknikutvecklingen och marknadsekonomin som en lösning för att få ett utsläppsfritt samhälle. Den  gröna sektorn kan också stå för framväxande jobbmöjligheter. Med ekonomiska styrmedel kan man få människor att göra miljövänliga val, istället för förbud eller uppifråntvingande åtgärder.

I miljöpolitiken ser vi också tydliga ideologiska skillnader som vi från Centerpartiet kan framhäva ännu mer i debatter och argumentation. Marknadsekonomin står ju för att människor med sina val, åsikter och pengar varje dag i vardagen fattar beslut om vilken lösning som ska vara marknadsledande och premieras. Centerpartiet tror på självbestämmande och jag menar att människor är kloka att fatta välgrundade beslut utifrån vad som är bäst för henne och hennes familj. Så nog finns idédebatten i svensk politik, om man väljer att lyssna mer på Centerpartiet och vår Annie Lööf.

Centerpartiets politik har kokats ned till vallåten "Nära Dig".

Är du intresserad av min kandidatur? Se min valfilm på Youtube.

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter