fredag 21 november 2014

Tänk högt och stort om Alvik

Stadsbyggnadskontoret gästade igår Bromma stadsdelsnämnd. En tjänsteman gav oss en föredragning om programsamrådet som sker kring Alvik. Man planerar 1500-3000 nya bostäder och visionen för området är "Innerstadens puls i förstadens grönska". Läs om programarbetet här.

Alvik är ett utmärkt ställe att förtäta då det är en stark kollektivtrafikknutpunkt med goda förbindelser. I de 330 enkäter som man har fått in från medborgare ser man att strandpromenaden är en mycket uppskattad plats där människor känner lugn och ro. Den måste givetvis vidareutvecklas. Däremot bussplanen och Alviksplan, som trafikkorsningen kallas, upplevs som stressande och irriterande.

Jag ställde frågor om överbyggnad av Alviksplan, hur högt man kan bygga och hur man planerar för en ev supercykelväg som slipper brytas av biltrafik. Svaret blev att överdäckningar är väldigt dyra och att det finns risker med att köra farliga laster under hus. Man kan ju tänka sig att dessa fraktas på Förbifart Stockholm (som väl förhoppningsvis kommer att bli byggd) och att överdäckningen betalar sig med en högre byggnadsgrad. Eftersom byggnationen måste anpassas efter hur gatumiljön blir kan man också tänka sig att en överdäckning i form av en park kan bli som innergård för högre hus. Med en överdäckning skulle både buller och partiklar byggas in. Tyvärr går det inte att få till några riktiga skyskrapor i Alvik, eftersom flygplatsen begränsar höjden. Men några smäckra hus som matchar Alviks Torn borde vara möjligt.

Inom programsamrådet finns en del grönytor som måste ses över. Vilka olika funktioner fyller de idag och hur kan de bättre samspela i Alvik?

Det är verkligen viktigt att man tänker till kring trafiksituationen generellt och försöker göra den smidigare. Cykelbanan är idag underdimensionerad och väldigt tråkig denna sträcka. Den går i en trång och tvär vinkel i Drottningholmsvägen upp mot Tranebergsbron. En riktig supercykelväg där det går snabbt och säkert att ta sig fram skulle passa in i stadsbilden och gynna cykling i stort. När fler tar cykeln blir det mindre biltrafik och rymligare i tunnelbanan. Dessutom går det snabbt att ta sig in till sta'n. Bullerdämpande åtgärder gentemot biltrafiken måste tänkas in från början i stadsmiljön.

Att försöka planskilja Tvärbanan med Gustavlundsvägen vore en bra idé, men detta tycks redan ha utretts och vara omöjligt av olika anledningar. Kanske man kan bygga garage på dagens gata och ha en bilväg i planet ovanför, men då måste det till någon lösning som gör att trevåningshusen inte känner sig inbyggda.

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter