söndag 22 juni 2014

En tät stad kan vara barnvänlig

Tre landskapsarkitekter kritiserar i dagens SvD stadsplaneringen i Stockholm: Liten plats för barn i tät stad Man menar att inte barnen ges plats i en förtätad stad. Deras bild överensstämmer inte med min bild av nybyggnationer i Bromma. Ser vi till den nyuppbyggda stadsdelen i Mariehäll, Annedal, kan vi konstatera att man samtidigt med lägenheternas uppförande har anlagt en stor, ny park. Genom att bygga till exempel i Nockebyhov får fler tillgång till både Judarns naturreservat och till Mälaren. Centerpartiet har också sagt nej till att göra en fotbollsplan av Fredhällsparken. När Linneduken vid Brommaplan planeras blir det en innergård som möjliggör fri lek.

I samband med byggnationer brukar sk grönkompensationer ske då lekparker och parker rustas upp. Så även om stadsdelen förtätas växer det ändå fram fler parker och grönytor. I Bromma har vi 2,5 naturreservat och jag önskar att även Ålstensskogen kan läggas till listan. Visst är naturen, parker, strandbad och lekplatser viktiga för barnfamiljer. Nyckeln till att mitt barn får springa, klättra och röra sig är att jag tar med honom ut i en park eller till en skog, cyklar eller åker till badstranden. De är välanvända och ska så vara.

Givetvis är skolgårdarna betydelsefulla för barnens vardagliga rörelse. Här i Bromma ser vi att bland annat en paviljong ska tas bort från Abrahamsbergsskolans skolgård, vilket gör att rörelseytan ökar. Närheten till Dragontorpet är betydelsefull för skolans verksamhet. De förskolor som ligger i botten av lägenheter är mindre uppskattade än friliggande förskolor, men generellt ligger värdena för förskolorna högt. Med god infrastruktur för fotgängare kan föräldrar planera in en promenad till och från förskolan för att barnet ska få extra rörelse. Promenadstaden ska vara en promenadstad för både stora och små!

Om det blir mer lönsamt att bygga på höjden kan vi använda tak som terasser och kanske en våning till förskola eller inomhuspark. Genom att bygga högre hus kan vi få både fler bostäder och rädda våra parker och grönområden. Men då måste både prissättningen av ljus BTA och riksintresset revideras så att det blir lönsamt och möjligt att bygga högre hus.

Etiketter: , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter