tisdag 10 juli 2012

Reformer för tillväxt och frihet

Idag skriver Svenskt Näringsliv i SvD om att den europeiska tillväxten behöver en kickstart som komplement till de budgetsaneringar som sker. Reformer som ges exempel på är avregleringen av Apoteket, men både friskolereformen, förskolepengen, Vårdval Stockholm, Lagen om Valfrihet (LOV) är bevis på att företag växer fram i branscher som politiken banat väg för. Några avregleringar som skulle kunna göras för att få ytterligare fart på entreprenörskap och konkurrens i Sverige är följande:
  • En konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen. Om man inför en jobbpeng som följer den arbetslöse skulle troligen specialiserade, målgruppsinriktade jobbförmedlingar träda in på marknaden. Med öppna jämförelser kunde kvaliteten säkras. Om det var samma aktör som stod för både arbetslöshetsersättning och jobbcoaching skulle det finnas starka incitament för att snabbt få ut den arbetslöse i jobb. Och vem skulle vara bättre lämpad att coacha en arbetslös LO-medlem än LO itself?
  • Att avreglera Systembolaget skulle innebära att handeln lönar sig bättre. Det skulle givetvis krävas en särskild utbildning för att få sälja alkohol i sin butik. Åldersgränsen skulle även fortsatt vara 20 år och langning till minderåriga är inte acceptabelt. Man skulle kunna införa legitimationstvång för alla under 30 år. På Konsum och ICA skulle det vara möjligt att köpa en flaska vin även på söndagen. I likhet med utlämningsställen på mindre orter skulle det vara möjligt att beställa hem lite mer ovanliga sorter som inte finns i sortimentet. Dryckesdelikatessaffärer skulle säkert vara mer välsorterade och kanske bara finnas i större städer.
  • Att i Stockholm upphandla biblioteksverksamhet eller införa bibliotekspeng. Biblioteken startade med studiecirkeln, hemma hos folk. Varför kan inte en annan utförare än kommunen vara den som lånar ut böcker? Med en reform skulle säkert biblioteksentreprenörer vara ännu mer målgruppsstyrda och säljande.
  • Konkurrensutsätt högre utbildning. Sfi, KomVux, Yrkeshögskolan erbjuder kurser som arrangeras av andra utförare än kommun respektive stat. Kanske det vore välgörande för kvaliteten i de högre utbildningarna om privata aktörer på teoretisk grund erbjöd utbildningar?
  • Diverse tillståndsgivning. Historien visar på att det är möjligt att fördela ansvar för olika tillstånd. Tex körkortet skrevs till en början ut av polismästaren i en by. På samma sätt kan man fundera över vilka tillståndsgivningar en kommun eller staten kan delegera till certifierade utfärdare. Delegeringen av ansvar måste alltid kopplas till en kontinuerlig tillsyn, som sker av annan aktör. Frågan är om det alltid är det gemensamma, samhället, som måste stå för tillsynen eller om även denna kan delegeras/upphandlas, dock till oberoende part.
Den stora utmaningen i att avreglera monopol är att säkra förekomsten av diverse serviceorgan i glesbygden. Men då kanske vi går tillbaka till bokbussar och hemleverans av mat, apoteksvaror och alkohol. Givetvis utan att tulla på bestämmelser. Inte ska jag som politiker hitta lösningarna på sådana utmaningar. Det är näringslivet självt utmärkt bra på.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter